About HAIXU

đặc tính của cát garnet đỏ 30-60 để phun cát

đặc điểm của màu đỏ cát garnet 30-60 để phun cát

Cát garnet đỏ, thường là cát garnet đá, từ quặng khoáng sản.

Các đặc tính của cát garnet đỏ 30-60 dùng cho phun cát như sau:

THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRUNG BÌNH (Điển hình)

SiO2                                                                      34-40%

Al2O3                                                                   17-21%

FeO+Fe2O3                                                        25-31%

MnO 0-1%

CaO                                                                    5-20%

MgO                                                                     5-6%

THÀNH PHẦN KHOÁNG(ĐIỂN HÌNHAL)

Almandine Ganet                                            98,5%

Ilmenite                                                            1,42%

Khác                                                              0,08%

ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ (TIÊU BIỂU)               

Mật độ lớn                                         1,8-1,9g/cm3

Trọng lượng riêng                                   3,8-4,1g/cm3

Độ cứng Mohs                                             7,5-8,0

Điểm nóng chảy                                                 1300oC

Hình dạng hạt                                       Góc nhọn

Tổng Clorua                                           <25PPM

Độ hòa tan trong axit(HCL)                                         <1%

Độ dẫn điện mặt hàng

Chất độc hại                                                   không có

PHÂN PHỐI KÍCH THƯỚC HẠT

lưới                                micron                       được giữ lại %

+30                                    600um                                      0

+40                                    425um                                0-10

+50                                     300um                              45-60

+60                                     250um                                 10-25

+80                                     180um                                 5-20

+100                                     150um                                  0-1

Scroll to Top